Kailan – part 24

Admin Note: *Contributed Story* Please give credit and thanks to bhek8This is a continuation to Kailan – part 23.


Author: bhek8

 

 

~*~

 

 

We can be alone for some time but not always.

 

They got home already passed midnight.

SC: Here we are princess.

Maya: Thank you Sir Chief. Gusto modaankamunaparamakapagkape.

SC: Hindi nasiguro, next time nalangparamamissmokokahit sandal.

Maya: Asa?

SC: Hindi ba?

Maya: Sigena, umuwikana.Ingatsapagdidrive.

Maya didn’t know that Emman is waiting for her.

Emman: And so?

Maya: Ay! Anokaba?Nakakagulatkanaman.Bakitgisingka pa?

Emman: Of course. I wanted to hear it from you.

Maya: Angalin?

Emman: Syempreang date mo. Anongitsurani YM? Gwapoba?

Maya: Oo.

Emman: Gentleman?

Maya: Oo

Emman: Sinongkamukhangartista?

Maya: Parangwala eh!

Emman: Kamukhani Sir Richard?

Nangitisi Maya.Hindi syasumagot.

Emman: Oh! My pink walls, don’t tell me nasyasi Sir Richard.

Maya just nodded.

Emman: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Maya: Emman , wag kangamagiskandalo ditto. Natutulognaangmgatao.

Emman: E kasinaman Roomie, napakaromanticnamannyang Sir Chief mo.

Maya: Anokaba?

Emman: sige, magkwentoka. Paanomonalaman?

Maya: E ayunnga! BAgo pa man kami dumating dun sa place, sabikosakanyaumuwinalang kami dahilkinakabahanngaako. Sabinamannyakunghindikonaman daw magustuhansi YM, kami nalangangmagdate.

Emman: Tapos?

Maya: Tapos, pagdating naming dun sa place, may table dun sa may garden. Nakaayostalaga.Sabiko pa kay Sir Chief na wag munasyangumalispara may kasamako. Hanggangsa may inabotsyasa akin na card.

Emman: ANongnakasulat?

Maya: I’m in front of you..  –YM

Emman: Aaaaaaaaaa! Kumabogangdibdibko. Grabenamanyan.E di kiniligka?

Maya: Nungnabasakoyun, grabeparang 180 km/h angkabangdibdibko. Hindi koalam kung anoangsasabihinko.

Emman: Wagika Maya!

Maya: Emman, perosyemprehindikomaaalisnayunngamayamansya, sila.

Emman: And?

Maya: PAranghindi kami bagay eh!

Emman: Maya, hello. Anonghindi? Sigehinina kayo bagay, bagaynabagay.

Maya: Satinginmo?

Emman: nag I love you nasyasa’yo?

Maya: Oo, sabinyamahalnamahalnyako at kaya nyakonghintayin.

Emman: Ay! Bet koyan.

Maya: PeroEmman…

Emman: Maya dear making ka, mahalkanya at siguradoakonapatunayannyayan at patutunayannyanamahalkanya. Anong assurance baangkailanganmo?

Maya: hindinamanakonagdududasapagmamahalnayun. Yung estado naming sabuhay, yun!

Emman: it doesn’t matter. Maya, mahalkanyaangtanongkomahalmobasya?

Maya: Oo.

Emman: Angpera, you can earn it. Peroang love, it grows into your heart. Don’t suppress your feelings sakanya.

Maya: Pero…

Emman: Walanangpero, pero. Pag-isipanmongmabutiperokungakosa’yo, total mahalmosya then go for it. Kung mayamansya, hindimonamanpapantayanyun. Angmahalagakay Sir Richard angpagmamahal mo. Ok?

Maya: Ok, SalamatEmman.

Emman: oh! Siyamatutulognako. MAtulogkana din.

That night, hindimakatulogsi Maya.

Maya: Naku Maya, dapatmasayakalangngayon. Pagood vibes ka! Mahalkang Sir Chief mo. Si Sir Chief talaga, e di sabawatpag-uusappala naming akoyungtinutukoynya. Angmanhidmonaman Maya parahindimomaramdamanyun. Siguroyunyungsinasabini Rafi sa akin. Busy kaya si Rafi? Tawaganko kaya…

Rafi: Hello!

Maya: Hi Rafi! Si Maya ‘to. Busy k aba?

Rafi: No, not at all. Kamustakana? BAkitparangangsayangbosesmo?

Maya: Kilalakonasi YM.

Rafi: Talaga? So anongimpression  mosakanya?

Maya: MAbaitsya. Sakamahiligsyasa surprises.

Rafi: BAkitnaman? E sinopalangkasamamo?

Maya: Sinamahanakoni Sir Chief.

Rafi: And anongreaksyonni Richard nungmakitanyasi YM?

Maya: Rafi…

Rafi: Anona?

Maya: Si Sir Chief…

Rafi: Maya don’t tell me syasi YM?

Maya: Oo Rafi syanga!

Rafi: aaaaaaaayyyyy! E tekabakit YM?

Maya: Your Mine.

Rafi: PArangYou are Mine?

Maya: Ay! Hindi.Nungnasa Baguio kasi kami natawagkosyana Mine. Kyaaun Your Mine. Mine mo.

Rafi: Ay! Ang sweet.Anongsabikosa’yo?

Maya: Sigena, tama kanga! Sige Rafi, next time ulittayo mag-usap.

Rafi: Ok! Bye. I’m happy for you.

Inabotng 5 amhindi pa din nakakatulogsi Maya.

Maya: Anobayan Maya, bakitganyan? Matulogkana,umagana oh! Hay! Gisingna kaya siNanay?

She dialled the number of her Mom.

NT: Hello ‘nakkamustakana?

Maya: Ok namanpo.

NT: An gaga monamanyataangnagising?

Maya: hindi pa poakonakakatulog eh!
NT: Ha? BAkit?

Maya: Kayo nay ha. May sinabipalasainyosi Sir Chief hindi man lang kayo ngbigayng warning sa akin.

NT: Sinabinanyasa’yo?

Maya: Kagabipo.

NT: Kaya bahindikamakatulog?

Maya: Isa poyunperomeron pa.

NT: Anoyunanak?

Maya: ‘Nay kayo pokung kayo angtatanungin, ok langpo ban a maging kami ni Sir Chief?

NT: Oonaman, Mahalkanya ‘nak at kungmahalmosyabakithindi?

Maya: E kasi ‘nay mayamansila eh!

NT: At tayomahiraplang? Maya, nakitako kung gaanokakamahalni Richard. Nagpunta pa yan ditto paramagpaalamlang kung pwedekangligawan. Hindi mobasya gusto?

Maya: Gusto namanpo kaya lang…

NT: ‘nak tama nayan. Mahalkani Richard kung sino at anoka. ‘yunangmahalaga.

Maya: Totoopobayan ‘nay?

NT:  Ooanak kaya tigilanmona yang kaiisip.

Maya: Sigepo ‘nay. Salamatpo.

NT: Subukanmongmatulogkahitilangoraslang.

Maya: Opo. Bye nay!

Hindi pa din makatulogsi Maya.Nagdecidenalangsyanalumabasngkwarto ad when she heard Emman talking to someone.

Emman: Good morning Roomie!

Maya: May bisitaka?

SC: Good morning Princess.

Maya: Sir Chief angaganyonamandito.

SC: Breakfast is served.

Emman: Roomie, alismunako.

Maya: Hindi kakakain?

Emman: May breakfast date kami ni Mama. Sige.. Sir Richard maunanapoako.

SC: Sige.

Maya: Bye Emman.

 

 

Maya: Sir Chief bakitpumuntaka pa ditto?

SC: Ayaw mob a?

Maya: Hindi naman, kaya langsyempreyungmgabatawalangpasok. Sino kasabaynilakumain?

SC: It’s not a problem. Sandalilang.

Richard took his phone and dialled a number.

SC: Ok na, pasokna kayo ditto.

Abby: Ate Maya good morning!

Maya: Good morning baby. Anongginagawanyo ditto?

Nikki: We are going to eat breakfast together.

Maya: Ha?

Luke: Yes ate Maya, and here’s for you,

Maya: Anggandanaman! Flower bouquet. Kayo bagumawanito?

Luke: Si Nikki.

SC: All settled?

Maya: Sir Chief ha1

SC: What? Is there something wrong saginagawako.Absolutely nothing. Right kids?

Nikki: Yes Dad. Ate Maya, let’s eat na.

Maya: Sige, ditto na kayo maupo. Pasensyanamaliitang table namin. Dalawalangkasi kami niEmmandito.

 

They shared the morning together, Maya, Richard and the kids.

Nikki: Ate Maya, thanks for having us here.

Luke: Sana may next time pa.

Abby: Oonga Ate Maya. Sana everyday.

Maya:Oklangperopagwalaakongpasok.

Nikki: Sinabimoyan ha!. We are going na din.

Maya: AAlisnaagad kayo.

Nikki: Yes Ate Maya paramasolokanani Dad.

Maya: Sir Chief hindimosilaihahatid.

SC: Joma will pick them up.

Luke: Dad nandiyanna daw posiKuyaJoma. Niks, abby let’s go, Thanks ate maya. Dad!

 

Maya: sir Chief salamatsa breakfast.

SC: Welcome.

Maya: Bakit di ka pa sumabaysamgabata?

SC: Is it ok if I stay here kahitsandalilang?

Maya: Sige, ikawangbahala. Ah! Sir Chief hindimonamankailanganggawin ‘to.

SC: angalin?

Maya: Yung ganito.

SC: It’s ok. I’d love to.

Maya: Nakakahiyakasi.

SC: At talagangnahiyaka? It’s ok Yani. Wait, natulog k aba? BAkitganyanmgamatamo?

Maya: Wala ‘to Sir Chief.

SC: Are you still worrying or doubting?

Maya: Ha? Hindi.

SC: Tell me, YAni. What makes you worried about?

Maya: Sir Chief wala.

SC: If I can take away all your worries, I will. Huwaglangkitangmagitangganyan.

Maya: Sir Chief, bakitako?I mean angdami naming ibadiyan.

SC: ‘Yun bainiisipmo?

Maya: KasiSirChiefmagkaibatayo. Mayaman kayo…

Hindi pa natataposmagsalitani Maya, Richard interrupted her.

SC: It’s nothing Yani.  You cannot buy everything with money. Happiness is not about money at all. KAhitakoangpinakamayamansamundo but I’m not loved, wala din yun. I have loved you before. I love you now. And I will still love you tomorrow. Please Yani, kung ‘di mokokayangmahalin , don’t say anything like this. I love you for who you are. Kung anongmeron at mgakakulangan mo.

Then tears fall into Richard’s eyes. Maya couldn’t understand why he’s like this. Is it really possible that her former boss is madly in love with her? But how could it be, she thought.

Maya: (to herself) Anongginawakoparamahalinnyakongganito? Mahalkita Sir Chief, kungmasasabikolangsa’yo. But whenever I’m gonna open my mouth to tell you that I love you since then, ibana man angnasasabiko.

SC: Yani, if I need to wait, gagawinko.

Maya: Sir Chief,

SC: Just let me Yani. Hayaanmonamahalinkita. Hindi namankitapipilitinna reciprocate the feelings I have for you. What I know now is that I love you so much. If you can’t love now, I’m hoping some time you will.

 

(What will happen next? Til next chapter po! – bhek8)

 

Advertisements

14 thoughts on “Kailan – part 24

  1. Pingback: Kailan – part 25 | Excess Baggage

Whatcha think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s